ReadyPlanet.com
dot
dot dot


บุญคือเบื้องหลังแห่งความสำเร็จ

 

 

 

ต้องการจัดงานทำบุญบ้าน, บริษัท และ

จัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่
 ติดต่อ   คุณสิทธิ์  081-4397888

    e-mail : supphasit_k@hotmail.com

   0814397888

 

 

 

อาหารปรุงสด สะอาด อร่อย  จากพ่อครัวที่มี

ประสบการณ์ทำอาหารมากกว่า 30 ปี

รับประกันความอร่อย !!!

Package สำหรับจัดเลี้ยงอาหารอย่างเดียว

(Click ตรงนี้ดูราคาได้เลยครับ)

(Click ตรงนี้ดูรายการอาหารได้เลยครับ)

ต้องการจัดงานทำบุญบ้าน, Office, สำนักงาน หรือจัดเลี้ยงอาหาร
 ติดต่อ   คุณสิทธิ์  081-4397888

    e-mail : supphasit_k@hotmail.com

   0814397888 

Package จัดงานทำบุญบ้าน

"อิสวาสุ ๑”  สำหรับ ๕๐ ที่ ราคา ๒๗,๙๙๙ บาท

 (นิมนต์พระพร้อมรับส่ง, พิธีกร,  อาหาร 50 ที่ กับข้าว 7 รายการ ขนมหวาน  1 รายการ ผลไม้ 2 รายการ)

"อิสวาสุ ๒   สำหรับ ๔๐ ที่ ราคา ๒๕,๙๙๙ บาท

 (นิมนต์พระพร้อมรับส่ง, พิธีกร,   อาหาร 40 ที่ กับข้าว 5 รายการ ขนมหวาน 1 รายการ ผลไม้ 2 รายการ)  

"อิสวาสุ ๓   สำหรับ ๓๐ ที่ ราคา ๒๓,๙๙๙ บาท

(นิมนต์พระพร้อมรับส่ง, พิธีกร, อาหาร 30 ที่ กับข้าว 5 รายการ  ขนมหวาน 1 รายการ  ผลไม้ 2 รายการ)

 

"บุญ" คืออะไร

  • บุญ คือ การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด  หรือที่เราอาจจะเรียกว่า 'กิเลส' ทั้งหลายออกไปจากใจของเรา  เริ่มกันตั้งแต่ทาน ก็กำจัดความโลภความตระหนี่หวงแหน  ความยึดติดลุ่มหลงในของนั้น ๆ ทำให้จิตใจของเราเป็นอิสระ  พร้อมที่จะก้าวต่อขึ้นไปในคุณความดีอย่างอื่น   คนที่ทำบุญคือทำความดี จิตใจก็จะเฟื่องฟูขึ้นในคุณงามความดี เพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดี ๆ ให้แก่ชีวิตจิตใจของตน

 

หลักเกณฑ์ในการทำบุญ

หลักเกณฑ์ในการทำบุญทางพระพุทธศาสนา ท่านแนะไว้ 3 หลัก คือ 1 ทาน 2 ศีล และ 3 ภาวนา   ทั้ง 3 หลักนี้เป็นหลักใหญ่ ๆ ดังนั้น การทำบุญทุกครั้งถ้าจะให้มีผลบริบูรณ์ต้องทำให้ครบ 3 หลัก จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียมิได้ เพราะจะทำให้ผลบุญลดน้อยลง  เหมือนการปรุงอาหารที่ใส่เครื่องปรุงไม่ครบ ย่อมทำให้รสชาติของอาหารลดน้อยลงไป และในหลักการใหญ่ ๆ นี้เจ้าภาพควรจะได้ลงมือทำเอง ไม่ควรใช้ผู้อื่นทำ หรือละเลยไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่นเอาเวลารับศีลไปรับแขก หรือเอาเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ไปจัดอาหารเสีย  อย่างนี้เรียกว่าทำบุญไม่ครบหลัก ได้เพียงหลักทาน แต่ขาดหลักศีลและภาวนาไปอย่างน่าเสียดาย

การทำบุญบ้าน เป็นการประกอบศาสนพิธีอย่างหนึ่ง  เจ้าภาพควรทำให้ถูกหลักการ   เมื่อประกอบถูกต้องแล้วย่อมได้ผลบุญ  คือ ความสุขกาย สบายใจ และเป็นเหตุให้ใจหมดจดจากกิเลสในขณะนั้น ๆ ได้ ทั้งความสูญเปล่าจะไม่เกิดมีขึ้นด้วย 

ทาน     เป็นเครื่องกำจัด   กิเลส

  ศีล    เป็นเครื่องกำจัด   โทสะ

ภาวนา  เป็นเครื่องกำจัด  โมหะ

ทั้งนี้ เพราะจุดมุ่งหมายในพระพุทธศาสนานั้น คือการชำระล้างกิเลสออกจากจิต  เพื่อความบริสุทธิ์แห่งดวงจิต พ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวง อันเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์

ศีล เปรียบดั่ง สะพาน

  ทาน เปรียบดั่ง เสบียง

ภาวนา  เปรียบดั่ง ตะเกียง

จะได้มีสะพาน มีเสบียง มีแสงสว่าง ไว้เดินทางข้ามสู่ภูมิภพที่สูงขึ้นไป 

การทำบุญบ้าน สำนักงาน ร้านค้า และโรงงาน  

ควรทำหรือไม่ ???  ตอบได้ว่าควรทำอย่างยิ่ง   ถ้าสามารถทำได้ควรทำปีละครั้ง   ทำ เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเจ้าของบ้านและคนอื่นๆ ที่อยู่ในบ้าน รวมทั้งทำเพื่อจิตวิญญาณทั้งหลายภายในบ้านอาคาร ตั้งแต่เจ้าที่วิญญาณวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเร้นลับทั้งหลายภายในบ้าน จะได้อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อที่พักอาศัย.   

ความสุขความสำเร็จของมนุษย์ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และจิตวิญญาณ.

ใครบ้างที่จะได้รับบุญจากการทำบุญบ้าน/สำนักงาน ร้านค้า และโรงงาน 

 

ใครบ้างที่จะได้รับบุญจากการทำบุญบ้าน/สำนักงาน ร้านค้า และโรงงาน 

  • อันดับแรก คือ ตัวคนทำได้ซึ่งบุญกุศลนั้นไป
  • อันดับต่อไปก็คือมีการอุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่รักษาบ้าน เมื่อท่านได้รับบุญกุศลนั้นไป มีความสุขมากขึ้น มีศักดานุภาพมากขึ้น ท่านก็สามารถที่จะดูแลสงเคราะห์ให้เราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น  
  • อันดับต่อไป คือ ญาติพี่น้องทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว รอซึ่งส่วนกุศลจากการที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาเหล่านั้น.

อย่าลืมนะครับ ว่าการทำบุญบ้าน สำนักงาน ร้านค้า และโรงงาน ควรจะทำอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดี ถ้ามีกำลัง  2 – 3 ครั้งก็ได้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ยิ่งถ้าซื้อบ้านใหม่ หรือเช่า หรือเซ้ง หรือจะประกอบกิจการ อะไรก็ควรต้องทำครับ

 

ทำบุญบ้านต้องดูฤกษ์ไหม ???

พระพุทธเจ้าท่านว่า....

วันสำหรับการทำสิ่งที่เป็นมงคลนั้นดีทุกวัน

  • ถ้าคิดดีและมุ่งหมายที่จะทำเรื่องดี ๆ จะลงมือทำในวินาทีใด วินาทีนั้นก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดี  แต่ตรงกันข้าม
  • ถ้า คิดเรื่องร้าย ๆ มุ่งหมายจะทำในเรื่องไม่ดี ต่อให้เอาฤกษ์ดีมาเป็นเกณฑ์ ก็ถือว่าฤกษ์นั้นไม่ดี ผลของการกระทำนั้นก็มีแต่เรื่องร้าย 

ฤกษ์จะดีก็เพราะการทำลงมือแต่เรื่องดี ๆ เท่านั้น  หากจิตใจสะอาดและคิดแต่เรื่องดี ๆ จะทำอะไรในวันไหน วันนั้นก็คือวันที่ฤกษ์ดีสำหรับเขา 

 

 

 

ภาพตัวอย่างการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

                     คำชมเชยจากเจ้าภาพคุณสกรรณ์ แว่นแก้ว (คุณใหม่)

 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานอิสวาสุด้วยครับที่จัดงานให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยมากพิธีกรดำเนินงานดีมากเข้าใจและชัดเจน  อุปกรณ์ในพิธีครบถ้วน  อาหารอร่อยครับ
 
การเกริ่นนำก่อนจะเริ่มพิธีนั้นทำให้เจ้าภาพและแขกที่ร่วมงานรู้สึกสงบและมีสมาธิในการฟังพระสวดครับ  การให้ความหมายแต่ละขั้นตอนทำให้เข้าใจในเรื่องบุญที่ได้รับ และเข้าใจแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดีว่ากำลังทำอะไร    เรื่องพิธีการผมให้เต็ม10
ส่วนเรื่องอาหาร การบริการนั้นไม่ติดขัดอะไร เพื่อน ๆ และญาติที่มาหลายท่านชมครับว่าอาหารอร่อยมาก ๆ ครับ
 
ขอบคุณครับ  
Mai/หมู่บ้านพฤกษา
 

ภาพตัวอย่างงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่หมู่บ้านณฐาวดี 3 ศรีราชา ที่ทาง อิสวาสุ ไปจัดให้ ซึ่งให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัย และนำเจ้าภาพพร้อมแขกเหรื่อ เข้าสู่ความสงบเพื่อให้ได้รับบุญกุศลอย่างเต็มเปี่ยม ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา และได้รับความชื่มชมจากเจ้าอาวาสวัดนาค และเจ้าอาวาสวัดค่าย อยุธยา รวมทั้งเจ้าภาพ และบรรดาแขกของเจ้าภาพว่าพิธีดูเข้มขลัง และรับรู้ได้ถึงการมาทำบุญอย่างแท้จริง

คำชมเชยจากเจ้าภาพคุณวาสนา วงษ์เสน
ขอบคุณมาก  ๆ ค่ะ ที่ช่วยจัดงานทำบุญบ้านในครั้งนี้   จัดงานได้ดีมากเลยทีเดียว  สิ่งของเครื่องใช้สะอาดมาก รวมถึงการประสานงาน  การดำเนินพิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อย พระท่านเองยังเอ่ยปากชมค่ะว่าทำได้ดี  รู้สึกมีความสุข อิ่มบุญ และดีใจมากที่ได้ให้ทีมงานอิสวาสุ มาจัดงานให้ในครั้งนี้  เพื่อน ๆ และญาติชมกันมากว่าทำพิธีได้ดีมาก ๆ  อาหารที่นำมาจัดให้หน้าตาดูดี และรสชาดอร่อยมากค่ะ  ฝนจะบอกต่อกับเพื่อน ๆ ให้ทางอิสวาสุเขาเป็นธุระจัดงานให้  เพราะสะดวกและทำงานได้ดีมากค่ะ  ขอบคุณได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ. ลืมไปหนึ่งอย่างค่ะ อาหารอร่อยมากค่ะ.  

วาสนา วงษ์เสน (ฝน)/หมู่บ้านณฐาวดี 3 

 

คำชมเชยจากเจ้าภาพคุณวาราดา เหล่าชำนาญวุฒิ (หมู่บ้าน Villa Nakarin)

       

ขอบคุณทีมงาน อิสวาสุ มากๆนะคะ   เป็นมืออาชีพมากๆค่ะ  ทางครอบครัวเราถ้าจัดงานนี้เองคงไม่สามารถจัดได้แบบนี้แน่ๆค่ะ  ทั้งเรื่องทางพิธีสงฆ์ อาหาร การเตรียมงานล่วงหน้า บรีฟงานล่วงหน้า การรับรองแขก  พร้อมทั้งอาหารรสชาดอร่อยมาก ๆ โดยเฉพาะแกง ซุป ปลาผัด 3 รส และน้ำพริกลงเรือ  ดีใจมาก ๆ ที่ได้ร่วมทำบุญด้วยกัน   อิ่มเอมใจมากๆค่ะ

วราดา

ป.ล.ขอบคุณสำหรับรูปภาพนะคะ

การตกแต่งบริเวณสถานที่พิธี

สถานที่พิธีทำบุญ จัดเป็นที่รองรับบุญและสิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน  ทั้งเป็นที่รับแขกที่เชิญมาในงานและแขกพิเศษคือ พระสงฆ์ด้วย  จึงควรจัดให้สะอาดเรียบร้อย วางสิ่งของให้เข้าเป็นที่เป็นทาง ไม่เกะกะเป็นใช้ได้  ทั้งนี้จะเป็นที่นำมาซึ่งความเจริญตาเจริญใจแก่เจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน  เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย

การจัดที่ตั้งพระพุทธรูป

1.  โต๊ะบูชา อาจจะเป็นโต๊ะหมู่ที่มีหลายขนาด เช่น หมู่ 5 หมู่ 7 เป็นต้น หากหาโต๊ะหมู่ไม่ได้ จะใช้ตั่งหรือโต๊ะแทนก็ได้  แต่ควรหาผ้าขาวหรือผ้าสีเรียบ ๆ สีเดียว ที่สะอาดปูพื้นเสียก่อนตั้งเครื่องบูชา และควรหาตั่งหรือม้าเล็ก ๆ อีกตัวหนึ่งซ้อนไว้ข้างบนสำหรับเป็นที่ตั้งพระพุทธรูป เพื่อยกพระพุทธรูปให้สูงเด่นเป็นสง่าขึ้น  การจัดโต๊ะบูชาในงานพิธีทำบุญบ้าน ก็เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าในงานนั้นมีพระพุทธเจ้าประทับเป็นประธานพระสงฆ์

2. เครื่องบูชา ที่นิยมกันทั่วไปก็มี กระถางธูป 1 ที่  เชิงเทียน 1 คู่ และแจกันสำหรับใส่ดอกไม้ 1 คู่    

วิธีการเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา ก่อนจะยกออกจากที่หรือตั้งไว้บนที่แล้ว ให้ยกมือไหว้หรือกราบเสียบก่อน ขณะที่ยกควรจับที่ฐานด้วย มือทั้งสองประคองไว้เสมออก หันพระพักตร์ออกนอกตัว ไม่ควรจับที่พระศอ จับที่พระหัตถ์ หรือยกมือเพียงมือเดียว  ในกรณีเป็นพระพุทธรูปที่มีแก้วครอบ ให้นำครอบแก้วออกเสียก่อน  หรือทำความสะอาดพระพุทธรูปเสียก่อนอัญเชิญขึ้นตั้งบนโต๊ะบูชา     ส่วนอุปกรณ์อื่น ที่ใช้ในการประกอบพิธีสงฆ์อื่นจะประกอบด้วย สายสิญจน์  ขันน้ำมนต์ ไม้พรมน้ำมนต์ เทียนน้ำมนต์  ที่กรวดน้ำ  เทียนชนวน แป้งเจิม ขี้ผึ้ง และแผ่นทอง

 อิสวาสุ ให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยเป็นสูงสุด ดังนั้นเรามั่นใจในคุณภาพของการจัดงานทำบุญให้กับเจ้าภาพได้อย่างประณีต ด้วยผลงานจัดงานทำบุญบ้าน/สำนักงาน มากกว่า 100 งานที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 อิสวาสุ  รับจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  รับจัดงานทำบุญบ้าน  รับจัดงานทำบุญสำนักงาน รับ จัดงานทำบุญครบ 7 วัน  ทำบุญครบ 50 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 100 วัน  รับจัดงานทำบุญวันเกิด  รับจัดงานงานทำบุญเลี้ยงพระ  รับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่   รับจัดอาหารว่าง  รับจัดอาหารทำบุญเลี่้ยงพระ  รับจัดอาหารงานเลี้ยง   รับจัดอาหารว่าง  รับจัด coffe break  รับจัดอาหารกล่อง  รับจัด Cocktail

 

Copyright © 2013 All Rights Reserved.